• Jesper Jul - Kako da kazete ne mirne savesti

  U ovoj kratkoj knjizi nalazi se jasan i potvrdan odgovor na večito pitanje kako detetu reći „NE”, a ne izgubiti njegovu ljubav i poverenje. Jesper Jul nas sa provodi kroz niz tako poznatih, a tako kompleksnih situacija u kojima je „NE” jedini mogući odgovor. Knjiga koja će vam na najkonkretniji način pomoći da uspešno i jednostavno, zajedno sa vašim detetom, savladate mnoge naizgled teško savladive prepreke na putu dečjeg odrastanja i vašeg roditeljstva.

  Ukoliko želite da poručite ovu knjigu popunite porudžbenicu ili nas kontaktirajte putem mejla: info@familylab.rs.

  Izdavač:

  Izdavaćka kuća Eduka

 • Jesper Jul, međunarodno poznati danski stručnjak iz oblasti porodične terapije, u saradnji sa terapeutkinjom velikog iskustva, Hele Jensen, napisao je knjigu za sve one koji žele da razviju svoje pedagoške kompetencije. Knjiga predstavlja sveobuhvatan pokušaj zaokruživanja i opisivanja procesa u međuljudskim odnosima kroz koje nastavnici i vaspitači prolaze u radu sa decom i mladima. Pisana je sa temeljnim uverenjem da će ciljevi različitih pedagoških institucija, škola pre svega, najbolje biti ostvareni ukoliko nastavnik i vaspitač brinu o međuljudskim odnosima kao o temelju zajedničkog života. Kako razvijanje kvalitetnih odnosa među odraslima predstavlja preduslov da deca izgrade potrebne i primerene odnose, knjiga na svež i originalan način pokazuje put napuštanja kulture poslušnosti koja je u prošlosti obeležila društvo i pedagoške institucije, zalažući se za podsticanje odgovornog, a ne poslušnog ponašanja. Pronicljivo delo koje nije usmereno ni na jednu stranu u pedagoškom odnosu, nego na odnos sam po sebi.

  Ukoliko želite da poručite ovu knjigu popunite porudžbenicu ili nas kontaktirajte putem mejla: info@familylab.rs.

  Izdavač:

  Izdavaćka kuća Eduka

 • Jesper Juul - Pubertet: Kad vaspitanje više ne pomaže

  Pubertet je velika prekretnica u odrastanju deteta. U tom periodu dete ima velike hormonalne turbulencije i kako to utiče na njega samog, tako i na sve članove porodice. Dete tada oseća da je neshvaćeno, u stalnom je grču i buntu i misli da su svi protiv njega. Kako roditelji da reaguju? U knjizi Pubertet - Kad vaspitanje više ne pomaže prikazane su radionice, tj. seminari na kojima je prisustvovalo deset porodica i način na koji je savetovanje delovalo na njih.

  Ukoliko želite da poručite ovu knjigu popunite porudžbenicu ili nas kontaktirajte putem mejla: info@familylab.rs.

  Izdavač:

   Miba Books