Loading Događaji
Ovaj događaj je prošao.

Ukoliko želite da specifičnim znanjima unapredite vašu praksu i povećate stepen zadovoljstva svojim poslom pozivamo Vas da nam se pridružite na treningu “Bespomoćni pred traumom – veštine građenja odnosa i podrške razvoju dece sa iskustvom trauma”

Bez obzira na sva naša profesionalna znanja i iskustva, rad sa decom koja imaju iskustvo traume je veliki izazov. Trauma ima svoje spoljno lice: neadekvatno i za druge nerazumno ponašanje. Izazovno, često agresivno ponašanje, uspostavljanje distance i odbijanje saradnje sa nama čini nas bespomoćnim, nekompetentnim i utiču na naš rad. Često ih vidimo kao teret i odahnemo kada ne dodju u školu, vrtić…

Nemogućnost uspostavljanja adekvatnog odnosa sa decom je često zahtevan, naporan i bolan za nas kao profesionalce ali pre svega, ljudska bića.
U radu sa decom koja imaju iskustvo traume, na žalost, ovaj proces je najčešće je dvosmeran: Usled nemogućnosti da uspostavimo zadovoljavajuci inerakciju mi tada kreiramo distancu u odnosu pre nego povezivanje, sigurnost i podršku. I krug se ponavlja.

Kome je trening namenjen?

Stručnjacima različitih profila koji su angažovani u radu sa decom u vrtićima, školama, produženim boravcima, školama stranih jezika, edukativnim centrima i sl.:

 • vaspitačima
 • učiteljima
 • predmetnim nastavnicima
 • pedagozima
 • psiholozima
 • defektolozima
 • studentima završnih godina humanističkih fakulteta

Sadržaj treninga:

 • Saznaćete šta je trauma i kako ona utiče na razvoj i ponašanje dece.
 • Otkrićemo koji su to izazovi profesionalaca u radu sa decom koja su doživela trauma i kako ih mozemo prevazici
 • Razumećete značaj razvijanja odnosa odrasli-dete, naročito za decu sa iskustvom traume
 • Jačaćemo kapacitet profesionalaca kroz strategije za nošenje sa sopstvenim neprijatnim emocijama i jačanje ličnih i profesionalnih granica
 • Saznaćete kako možemo negovati proaktivnost u sopstvenoj praksi i kreirati podržavajuću sredinu za dete ali i za nas odrasle.
 • Upoznaćete se sa konkretnim alatkama za uspostavljanje kontakta, građenje odnosa i podršku detetu koje su lako primenjive kako u individualnom radu sa decom tako i u grupi ili razredu.

Vreme i mesto održavanja:
25.5.2019. godine od 09-16h,

Familylab Srbija,

Novi Sad, Kisačka 47

Kotizacija iznosi 5000 RSD po učesniku i uključuje radni materijal, sertifikat Familylaba o završenom treningu i osveženje tokom pauze.

Ukoliko se iz jedne ustanove ili organizacije prijave dve osobe, treća ostvaruje pravo na besplatno učešće na treningu.

Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na e-mail: profesionalci@familylab.rs ili telefonom 0652003349 (Ivana Muškinja).

Autorka i voditeljica treninga:
Lidija Marković, psiholog, porodični psihoterapeut, član Familylab Srbija sa dugogodišnjim iskustvom u direktnom radu sa decom i profesionalcima koji rade sa decom sa iskustvom traume.