Jesper Jul je poznati danski pedagog i psihoterapeut čija su dela prevedena na preko 30 jezika i koji ima centre za podršku u 15 zemalja. Čitaoci u Srbiji su već ranije imali prilike da se upoznaju sa njime kroz dela “Pubertet”, “Kako reći Ne mirne savesti”, “Od poslušnosti do odgovornosti” i “Vaše kompetentno dete”. Ovaj autor je od kraja decembra prošle godine ponovo na rafovima knjižara u Srbiji. Ovaj put je dostupno njegovo delo “Agresija-zbog čega je neophodna našoj deci i nama”.  Ovo nije klasična priča o agresiji i agresivnim emocijama koja se bazira na teoriji ili istraživanjima nego je najveći akcenat na zdravorazumskom konsenzusu.

Kroz 7 poglavlja autor objašnjava osnovne i društvene korene agresivnih emocija, pojašnjava kako da ih shvatimo i kako da se izborima sa njima i u maloj instituciji kakva je porodici ali i u formalnim institucijama kakve su predškolske ustanove i škole. Knjiga počinje opštim definisanjem mentalnog zdravlja i njegovim značajem za čoveka. U ovom poglavlju se govori i o tome kako postati svestan sebe i svojih potencijala ali i o tome kako dolazi do agresivnosti odraslih. Drugo poglavlje se bavi definisanjem nasilja i agresivnosti i njihovim terminološkim razlikovanjem, kao i o mogućim prediktorima nastanka nasilja u porodici. Poglavlje se završava delom koji se odnosi na agresivnost među decom. Treće poglavlje ove studije se bavi poreklom agresivnosti koja je obrađena kroz osećaj samosvesti, odgovornosti, saradnje roditelja i dece a na kraju autor govori i o izvorima provokacija. U četvrtom poglavlju autor govori o integraciji agresivnosti gde na početku daje terminološko razjašnjenje između konstruktivne i destruktivne agresivnosti da bi se u nastavku poglavlja bavio roditeljima kao nasilnicima i rivalstvu među siblinzima. Peto poglavlje je posvećeno diskusiji između morala i egzistencije gde autor na zanimljiv način govori o ovim paradigmama. Pretposlednje poglavlje knjige je posvećeno empatiji kao nečemu što se preporučuje kao “protivotrov” za agresivno ponašanje. Poslednje poglavlje knjige je posvećeno odgovoru autora na pismo majke čije dete ispoljava agresivno ponašanje uzimajući u obzir sve prethodno navedeno kroz celo delo. U ovoj Jesperovoj studiji možemo uočiti neke sličnosti sa nekim njegovim prethodnim delima. Pre svega mislim na priču o samosvesti, odgovornosti i poslušnosti.

Knjiga je pisana veoma razumljivim jezikom i dostupna je svima onima koji se na neki način bave vaspitanjem i obrazovanjem dece. Ne preporučujem njeno “preletanje” nego ozbiljno čitanje pošto je to ono što ova knjiga donosi. Ozbiljnost koja je potrebna da bi se uhvatilo u koštac sa problemom agresivnosti koji nije uopšte nov na našem malom podneblju.

Izdavač: