Date

25-06-2021
Expired!

Time

15:00 - 20:00

Cena

8,000RSD

Bespomoćni pred traumom – veštine građenja odnosa i podrška detetu sa iskustvom traume

25.062021.  15h – 20h

26.06.2021. 10h – 15h

Uspostavljanje ličnog i profesinalnog odnosa sa decom sa iskustvom traume je uvek bolan i izazovan proces s obe strane odnosa odrasli dete. Odrasli (profesionalci i roditelji)  radeći najbolje što umeju  do njih ne dopiru,  osećaju  kao da je pred njima zid koji ne umeju da pomere ili sruše. Na drugoj strani, deca sa traumom su ili  u “fajtu sa celim svetom” ili  mirna, adaptirana, ne primetna,  gotovo  zaleđena , koja  kao da su pored a na sa drugima. Njih zid čuva od sveta koji je opasan. I jedni i drugi , i deca i odrasli žele  da ga sruše, ali ne znaju kako.

U proteklih godinu i po dana  svi smo bili izloženi „iskustvu koje narušava osećanje sigurnosti, predstavlja pretnju po život ili neku važnu vrednost, a  naši ustaljeni mehanizmi adaptacije nisu funkcionalni, ne pomažu“; U ovom kolektivnom traumatskom iskustvu, deca su posebno bila pod rizikom. Deca nemaju razvijene stabilne adaptive mehanizme i njihova sposobnost  zavisi od podrške odraslih, koji su i sami bili uzdrmani dosada  nepoznatom pretecom realnošću. Trauma se leči odnosom koji vraća sigurnost, a odnosi sa značajnim drugim (odraslima i vršnjacima) su bili onemogućeni. Deca koja nose već traumatski potencijal (prethodno iskustvo ili teškoće u povezivanju sa drugima) pod pojačanim su riziku da razviju traumu. Bez pomoći odaslih koji razumeju, podržavaju i preuzimeju odgovornst za odnos  deca sama ne mogu izaći iz začaranog kruga.

Verujemo da je pravi trenutak da proširite svoja znanja o traumu kako bi ste pomogli i sebi i deci kojoj je podrška i pomoć potrebna.

Kome je trening namenjen?

  • Stručnjacima različitih profila koji su angažovani u radu sa decom u vrtićima, školama, produženim boravcima, školama stranih jezika, edukativnim centrima i sl.:
  • vaspitačima
  • učiteljima
  • predmetnim nastavnicima
  • pedagozima
  • psiholozima
  • defektolozima
  • studentima završnih godina humanističkih fakulteta

Na treningu ćete saznati:

– šta je trauma

– kako trauma  utiče na razvoj i ponašanje dece.

– Otkrićemo koji su to izazovi profesionalaca u radu sa decom koja su doživela trauma i kako ih mozemo prevazići

– Razumećete značaj razvijanja odnosa odrasli-dete, naročito za decu sa iskustvom
trauma

– Jačaćemo kapacitet profesionalaca kroz strategije za nošenje sa sopstvenim
neprijatnim emocijama i jačanje ličnih i profesionalnih granica

– Saznaćete kako možemo negovati proaktivnost u sopstvenoj praksi i kreirati
podržavajuću sredinu za dete ali i za nas odrasle.

– Upoznaćete se sa konkretnim alatkama za uspostavljanje kontakta, građenje odnosa i podršku detetu koje su lako primenjive kako u individualnom radu sa decom tako i u grupi ili razredu.

The event is finished.