Date

15-09-2020
Expired!

Time

18:30 - 21:00

Cena

2,000RSD

Inspirativna grupa: „Ko brine o onima što brinu“

Ako radite u vrtiću, školi, dnevnom boravku za decu… i želite da…

 • dobijete podršku u suočavanju sa svakodnevnim stručnim izazovima
 • kritički razmatrate svoje postupke iz različitih uglova
 • razvijate relacione kompetencije u sigurnom okruženju (kompetencije za građenje odnosa)
 • steknete konkretne, primenjive veštine i alatke koje će vam olakšati odnose sa decom i roditeljima
 • aktivno brinete o svom mentalnom zdravlju uprkos stresorima u radnom okruženju
 • budete deo zajednice odgovornih profesionalaca
 • iskusite kontinuiranu profesionalnu podršku…

Onda je grupa „Ko brine o onima što brinu“ prilika za vas!

Kako izgleda rad u grupi?

Vaspitači, učitelji, nastavnici i stručni saradnici susreću se jednom mesečno (2,5 sata) u grupi koja broji od šest do deset učesnika.

Predviđena je realizacija 10 susreta u jednom ciklusu. Termin odvijanja susreta dogovoriće članovi grupe sa voditeljicom grupe Ivanom Muškinjom.

Teme obrađujemo na susretima su šarenolike i tiču se profesionalnih situacija u odnosu sa decom, njihovim roditeljima ali i kolegama i rukovodstvom ustanove/organizacije u kojoj učesnici rade. Neke od tema koje smo na prethodnim grupama obrađivali su: agresivnost kod dece, lične granice profesionalaca, konfliktan odnos sa kolegama, kolegijalnost u timu profesionalaca, rad sa teškim roditeljima…

Takođe, svi učesnici grupe “Ko brine o onima što brinu” postaju deo zatvorene Fejsbuk grupe u kojoj će nakon svakog susreta dobiti posebno kreirane refleksivne vežbe za samostalni rad, kao i predloge literature, filmova, youtube kanala za dalje samostalno istraživanje i rad.

Fejsbuk grupa je takođe namenjena razmeni uvida, iskustava, mišljenja i povezivanju učesnika tokom celog ciklusa rada grupe.

Svaki učesnik ima mogućnost jedne individualne konsultacije u trajanju od 1,5h u terminu po dogovoru. Povodi za zakazivanje individualne konsultacije mogu biti razni, to može npr. biti akutna izazovna situacija u kojoj je učesniku potrebna podrška, pojašnjenje ili pomoć. A takođe, povod može biti potreba da se produbi i poveže sa ličnom praksom neka od tema koje su obrađivane na susretima…

Kome je grupa namenjena?

 • Radoznalim otvorenim vaspitačima nastavnicima, učiteljima, profesorima, stručnim saradnicima, saradnicima…
 • Onim profesionalcima koji vole da uče, propituju svoju praksu
 • Onima koji veruju u odnose zasnovane na poštovanju i ravnopravnom dostojanstvu ali ne znaju uvek kako konkretno to da postignu
 • Onima žele podršku, svoje sigurno mesto za razgovor i razvoj
 • Onima kojima je potrebna pomoć u rešavanju i nošenju sa svakodnevnim izazovnim situacijama
 • Onima koji se osećaju kao vanzemaljci u sistemu i žele da se uhvate u koštac sa odnosom između brige o sopstvenom integritetu i saradnje sa profesionalnim zahtevima
 • Svima njima bez obzira na iskustvo i godine radnog staža
 • I bez obzira da li rade ili volontiraju u državnim ustanovama ili privatnom sektoru

Šta dobijate učešćem u radu grupe?

Učestvovanje u radu grupe “Ko brine o onima što brinu” članovima nudi:

 • rasterećenje,
 • podršku,
 • razmenu iskustva i znanja,
 • razvoj refleksije sopstvene prakse,
 • proširenje uvida i perspektiva o detetu, roditeljima, konkretnim izazovnim situacijama
 • bolje razumevanje odnosa sa detetom, roditeljem, kolegom
 • razvoj relacionih kompetencija – kompetencija za odnose sa decom i odraslima,
 • jačanje komunikacijskih veština,
 • strategije za nošenje sa neslaganjima i različitostima,
 • Integrisanje teorije i prakse
 • unapređenje sopstvene brige o mentalnom zdravlju
 • osnažujuću zajednicu profesionalaca
 • jačanje profesionalnog identiteta.

The event is finished.