O Familylab Srbija

„Zajednički život i vaspitanje dece po mnogo čemu je doživotni eksperiment i niko to ne može proći, a da svaki dan nešto ne „zabrlja“ jer se život ne svodi na to da budemo u pravu ili savršeni, nego da iz haosa izvučemo smisao. Jedan način da to postignemo jeste da živimo sa vrednostima do kojih nam je stalo i podelimo ih sa nekim kome bismo i mi voleli nešto da značimo.“

Jesper Jul

Familylab Srbija je deo međunarodne organizacije Familylab Association koja nastoji da promoviše i sačuva vrednosti i principe istaknute u radu poznatog danskog psihoterapeuta i autora Jespera Jula.

Kroz radionice, seminare, savetovanja, predavanja, knjige i konferencije, Familylab Srbija porodicama pruža inspiraciju, podršku i pomoć u pitanjima koja se odnose na vaspitanje, partnerske odnose i razvoj roditeljskih kompetencija. Odlika našeg rada je usmerenost na porodicu kao celinu, tako je u našem fokusu kvalitet porodičnog života, kao i kvalitet odnosa između članova porodice.

Stalne promene društva dovode i do transformacije porodice koja postepeno menja sebe i svoje uloge i prilagođava se društvenim zahtevima i potrebama. Verujemo da u savremenom svetu porodica može postojati u mnogo različitih oblika, ali i dalje funkcionisati kao siguran temelj za zdrav razvoj svih njenih članova. Ono što, po nama, odlikuje jake porodice jeste njihovo prepoznavanje da i deca i roditelji prolaze kroz stalne promene i rast, ali i prilagodljivost različitim životnim promenama.

U svetu u kojem se gotovo svakodnevno vode debate oko toga koji je jedini „pravi“ način vaspitanja i u kojem ne postoji moralni konsenzus u široj društvenoj zajednici, većina roditelja i mladih su primorani da pronalaze i izmišljaju nove puteve bliskosti i odgovornosti, što je ogroman i nimalo lak zadatak. Verujemo da nam je, u ovom procesu, potrebno mnogo više pogleda „ka unutra“, više ličnog razvoja, a ne tradicionalne jednostrane usmerenosti samo ka deci. Stoga su aktivnosti Familylaba namenjene posvećenim i radoznalim roditeljima koji su u potrazi za boljim ili drugačijim načinima roditeljstva. Upravo onim roditeljima koji osećaju da postoje alternative, a ne samo suprotnosti autoritativni i/ili permisivni stilovi vaspitanja.

Stručnjacima i profesionalcima koji rade sa decom i porodicama pružamo mesto za profesionalni i lični razvoj sa naglaskom na razvoj kompetencija u međuljudskim odnosima. Familylab Srbija, takođe, nudi predavanja i seminare kompanijama koje svoje poslovanje grade imajući u vidu značaj pružanje podrške svojim zaposlenima u brizi o porodičnom životu i roditeljstvu.

Naš rad se temelji na specifičnim vrednostima i principima ljudske interakcije i to ga lako razlikuje od mnoštva drugih pristupa. Mi insistiramo na viđenju odnosa (ličnog, kao i profesionalnog) između dece i odraslih kao odnosa subjekat-subjekat za razliku od odnosa subjekat – objekat. To znači da govorimo o uzajamnom vaspitanju u kom su obe strane spremne da uče jedna od druge, kao i da ono što se dešava među njima iskoriste kao temelj za napredovanje. Mi preispitujemo opšteprihvaćene društvene konstrukte o detetu i detinjstvu i odnosu odraslih i dece. Mi dete vidimo kao društvenog aktera i, umesto jednostranog hijerarhijskog modela u kom je odrasla osoba neprikosnoveni autoritet i poseduje svu moć, verujemo u kompetentno dete, saradnju, pregovaranje i odustajanje odraslih od jednog dela moći i odgovornosti, odnosno, vraćanje detetu deo moći i odgovornosti koji mu često oduzimamo. Priznanje jedinstva ljudskog života duž celog njegovog trajanja omogućava da na svet više ne gledamo kao na svet odraslih. Svet nije realnost koja je inherentna samo odraslima.

Mi delujemo poput “laboratorije” u kojoj su roditelji i profesionalci usmereni na pronalaženje novih načina kako da osećanje ljubavi i naklonosti pretvore u dela koja će i njihovi najbliži doživeti kao ljubav. Mi smo organizacija koja se konstantno razvija, polazimo od relevantnih savremenih naučnih znanja i dugogodišnje prakse, i sa vama, kreiramo za vas primenjiva znanja o kvalitativno drugačijim međuljudskim odnosima. Mi ne verujemo u metode, tehnike i „strategije u 5 koraka“ već u principe i vrednosti kao što su: lični integritet, ravnopravno dostojanstvo, odgovornost i autentičnost.

Familylab Srbija predstavlja mesto susreta za partnere, roditelje i stručnjake u kojem se oblikuje osnova za porodicu i institucije budućnosti.