Familylab Trening

“Zajednički život i vaspitanje dece po mnogo čemu je doživotni eksperiment i niko to ne može proći, a da svaki dan nešto ne „zabrlja“ jer se život ne svodi na to da budemo u pravu ili savršeni, nego da iz haosa izvučemo smisao. Jedan način da to postignemo jeste da živimo sa vrednostima do kojih nam je stalo i podelimo ih sa nekim kome bismo i mi voleli nešto da značimo.”

Familylab Srbija Basic trening za voditelje seminara

Želite da se upoznate s pristupom u radu sa porodicama prema vrednostima koje opisuje Jesper Jul? Imate li potrebu da proširite svoja znanja iz područja porodične dinamike i steknete nove veštine u radu s decom, roditeljima i porodicama?

Familylab Srbija treningom za trenere poziva na saradnju sve zainteresovane koje dele naše vrednosti i žele biti vođeni njima u radu sa porodicama.

Trening za voditelje seminara usmeren je na stručnjake koji rade s decom, roditeljima, porodicama (i studente završnih godina fakulteta humanističkih nauka), kao i na roditelje/staratelje koji žele da se upoznaju, prodube i integrišu sadržaj treninga u sopstveni život ali se ne vide u ulozi voditelja seminara.

Kome je Trening namenjen:

• Stručnjacima koji direktno ili indirektno rade s decom, roditeljima, porodicama (studentima završnih godina fakulteta humanističkih nauka)
• Zaposlenima koji su na bilo koji način uključeni u edukaciju i razvoj zaposlenih
• Roditeljima/starateljima koji žele da se upoznaju, prodube i integrišu sadržaj treninga u sopstveni život ali se ne vide u ulozi voditelja seminaraa

Moduli

Trening čine dva modula, svaki u trajanju po 4 dana. Moduli zajedno čine celinu i nužno je sudelovati na oba modula.

I Modul: 28.9. – 01.10.2017.
II Modul: 30.11. – 03.12.2017.

Tokom prvog modula učesnici će se upoznati sa osnovnim vrednostima koje čine „srce“ Familylab paradigme:

• Ravnopravno dostojanstvo,
• Integritet,
• Lična odgovornost
• Autentičnost
• kao i nekim od osnovnih koncepata i principa dinamike odnosa dete – odrasli, poput koncepta saradnje, razlike između samopouzdanja i samosveti, ličnog govora itd.

Drugi modul će učesnicima omogućiti da steknu primenljiva znanja i veštine o teoriji u okviru paradigme. Učenici će biti pozvani da predstave “konkretne situacije” na kojem će se raditi u malim grupama i na nivou cele grupe.

Cena treninga

Po završetku treninga učesnici dobijaju sertifikat koji im omogućava da vode inspirativne seminare za porodice pod okriljem poznate i cenjena svetske organizacije Familylab. U zavisnosti od svojih profesionalnih kompetencija, lične motivacije i procene organizatora moguće je direktnije uključivanje u kreiranje ponude i rad Familylab Srbija.

Voditeljica treninga Dušanka Kosanović, psiholog, porodični psihoterapeut (Nemačko – Danski institut za porodičnu terapiju i savetovanje, Berlin) voditeljica hrvatskog Familylab-a sa višegodišnjim iskustvom u radu sa porodicama i vođenju radionica i seminara.

Cena treninga je 1.100,00 €.
Cena učešća na treningu bez smeštaja iznosi 850,00 € 

Uplata po prijavi: 20%.
Plaćanje je moguće u ratama (po dogovoru). Za rane prijave i plaćanje iznosa u celosti 10% popusta.
Za više informacija o načinima plaćanja, molimo kontaktirajte nas na [email protected]

Superviziju za učesnike vodi Jesper Jul, psihoterapeut, svetski poznati autor i idejni osnivač Familylab-a.

Familylab Basic Trening Full

1100,00po učesniku
  • Kotizacija za oba modula
  • Smeštaj za 8 dana (PP)
  • Priručnici za rad
  • Hand-out materijali

U cenu Familylab Basic Trening Full je uključeno sledeće

Prijave za polaznike Basic Familylab treninga za trenere su u toku!

Poslaćemo vam detaljan opis uloge voditelja seminara, popis potrebne literature, šta očekujemo od vas i kakvu podršku možete dobiti u okviru Familylab. Za sva dodatna pitanja slobodno nam se javite na broj telefona 064/3654724 ili nam pošaljite poruku.
Prijavite se