INTERVIZIJA – Model za razvoj refleksivne prakse u vrtićima i školama

Podelite ovaj post

Naša, ljudska vrsta, rođena je sa potencijalom da raste i razvija se kako fizički tako i psihički. Integritet tj. naše misli, emocije, stavovi, potrebe, osobine…menja se, usložnjava kroz život. Na žalost, ne integrišemo u slojeve našeg integriteta sve ono što nam koristi da gradimo zdrave odnose sa sobom i ostatkom sveta. Kako nas po prirodi stvari, jer smo socijalna bića, skladni odnosi čine srećnim i ispunjenim, važno je da se bavimo sobom, svojim integritetom jer to je ono što u odnos unosimo. U profesionalnom okruženju, pogotovo u pomogačkim profesijama, često zaboravljavamo da je ličnost naš „alat“ za rad. Postavlja se pitanje da li i kako se staramo o našem osnovnom sredstvu za rad.

Profesionalni integritet deo je našeg ličnog integriteta, i neophodno ga je odgovorno i svesno razvijati, tako da na „klackalici“ saradnje sa drugima i očuvanja integriteta budemo u balansu.

Mi profesionalni razvoj vidimo kao odraz lične odgovornosti, koji podrazumeva „neprekidan strukturirani proces u kom istražujemo, prepoznajemo i obrađujemo obrasce razmišljanja i postupanja koji nas sprečavaju ili ometaju u ostvarivanju našeg profesionalnog angažmana, ciljeva i potencijala u profesionalnim odnosima.“

Ovaj neprekidni proces profesionalnog razvoja, otvoreno je polje raznih pristupa, metoda i tehnika. Iskustvom i praksom uvereni smo u pozitivne efekte „Intervizije“-modela kolegijalne podrške i zato je od srca preporučujemo i edukujemo sve zainteresovane profesionalce.

Intervizija je konstruktivan odnos prema vlastitim profesionalnim ograničenjima. Preduslov da bi se upustili u interviziju su samosvest i lična odgovornost. Svesnost da je profesionalni  integritet uzdrman, neodrživ u datim okolnostima, sve u svemu emocije, telo i interakcija sa drugim ljudima alarmiraju stanje koje nije prirodna ravnoteža. Samosvest je početak, a lična odgovornost je nastavak tj. spremnost da po pitanja sad vidljivih profesionalnih “pukotina” nešto i preduzme.

Intervizija je strukturisan rad profesionalaca koji su u pogledu obrazovanja, iskustva i kompetencija ravnopravni, koji ima za cilj poboljšanje stručnosti učesnika, jačanje kolegijalnosti, osećaja vlastite stručne vrednosti I osećaja prijatnosti u radu.

Intervizija je skup profesionalaca koje povezuje dobrovoljnost pristupu grupi. Grupa se okuplja jednom mesečno, a po potrebi I češće. Radi se na pitanjima vezanim za predmet i struku, koja se odnose na razumevanje zadataka, ali i na stručne pojmove i veštine. Zatim pitanjima vezanim za ličnost, samospoznaju, povezanost sa vlastitim reakcijama, samosaosećanje… Poslednja ali jednako važna je i tema vezana za relacije, odnose koji se tiču interakcije svih osoba sa kojima sarađujemo (dece, roditelja ali i kolega).

Intervizija ima jasnu, određenu strukturu i tok, što “drži” proces u definisanim okvirima. Jednostavnost metode čini da bude lako primenjiva u bilo kom profesionalnom okruženju. Ne iziskuje nikakva dodatna materijalna sredstva, samo organizaciju vremena i naravno već pomenu i spremnost da se radi na lično profesionalnom delu integriteta.

Nema bolje reklame za intevizijski model od doživljaja ljudi koji su članovi intervizijskih grupa.

“Intervizija je prilika da, pored drugih, meni dragih ljudi, uspevam da čujem i sebe, i to na pravi način. To je vrsta bitnog razgovora i sa drugima, i sa sobom. Kroz tuđe reči I priče, sagledam i svoje problem i dileme i uspem da ih analiziram. Sama to ne bih nikad uspela. Zahvalna sam što sam deo tako pozitivnog kruga ljudi.”

“Kad je teško – intervizija, kad je lepo – opet intervizija!”

“Dobro je kad imaš s kim da podeliš, da se razumeš, da učiš, da se nasmeješ i ohrabriš.”

“Intervizija su ljudi koji ti pomažu da budeš bolji.”

Komentari o interviziji profesorka u Gimnaziji „Sveti Sava“ iz Beograda.

Autor teksta: Dušanka Popov, psihološkinja

Ako želite da se intervizija realizuje i u vašoj ustanovi ili organizaciji, pišite nam na: [email protected] i održaćemo vam jednodnevnu obuku za organizovanje i primenu metoda Intervizije. 

Prijavite se na naš newsletter

Pročitajte još tekstova