Jesper Jul

Jesper Jul je bio porodični psihoterapeut, predavač i autor brojnih knjiga iz oblasti porodičnog života, vaspitanja i roditeljstva.

Jesper Jul je bio porodični psihoterapeut, predavač i autor brojnih knjiga iz oblasti porodičnog života, vaspitanja i roditeljstva.

On je osnivač Familylab-a organizacije čiji su glavni ciljevi da inspiriše, podrži i pruži pomoć roditeljima i stručnjacima u procesu pronalaženja novih i zdravijih načina za rešavanje problema i kreiranje dubljih odnosa sa decom i mladima. Kroz različite nacionalne ogranke Familylab nudi seminare, predavanja, radionice i savetovanja roditeljima, stručnjacima, i kompanijama .

Njegova dugogodišnja praksa u radu sa decom i porodicama bila je vezana za širok spektar okruženja za rad, od škola i vrtića, rada sa porodicama dece sa smetnjama i teškoćama u razvoju, samohranih roditelja itd. Kao volonter radio je sa decom mladima i porodicama u izbegličkim kampovima u Bosni i Hrvatskoj za vreme rata u bivšoj Jugoslaviji. Od 1979. do 2004. godine bio je direktor Kempler instituta u Skandinaviji, centra koji nudi postdiplomsko obrazovanje iz oblasti porodične psihoterapije i savetovanja.

Autor je velikog broja knjiga od porodičnom životu. Prva knjiga koju je napisao “Vaše kompetentno dete” prevedena je na dvadeset jezika i prodata je u više od 500.000 primeraka. Njegova jedinstvena paradigma preispituje uvrežene modele i metode vaspitanja i predstavlja osnov za novu perspektivu u proučavanju porodice. Julov stil pisanja je britak, konkretan i pruža jedinstvene uvide u dinamiku porodičnog života i relacija dece i odraslih.

Ponosni smo što će rad i vrednosti Jespera Jula nastaviti da žive kroz Familylab.

Više o Jesperu Julu pogledajte na sajtu www.jesperjul.com.