Inspirativna grupa: „Ko brine o onima što brinu?“

Inspirativna grupa za profesionalni razvoj i podršku.

Ko brine o onima što brinu – grupa za profesionalni razvoj i podršku vaspitača, učitelja, nastavnika i stručnih saradnika

Rad u vrtićima, školama i drugim obrazovnim institucijama obogaćuje nas kao ljudska bića ali je izuzetno zahtevan. Kontinuirani pritisak i stres ne ostaju bez posledica. Profesionalci na različite načine reaguju na uporno preopterećenje i nedostatak podrške. Neki od signala da vam je potrebna podrška mogu biti:

 • Emocionalna iscrpljenost, zamor
 • Smanjenje radne efikasnosti i uspeha na poslu zbog negativnog stava prema radu,
 • Ravnodušnost i/ili negativan stav koji može da preraste u grubo, neosetljivo ili čak neprilagođeno ponašanje prema deci, roditeljima ili kolegama i/ili povlačenje od njih.
 • Niska tolerancija na frustraciju
 • Anksioznost, nervoza ili napetosti u telu
 • Samooptuživanje, gubitak samopouzdanja i samopoštovanja,
 • Tendencija da se traži krivac u drugima

Želite li da proširiti ugao gledanja na izazove sa kojima se susrećete u praksi? Želite li da unaprediti vaše profesionalne kompetencije? Želite da dobijete inspiraciju za nove pristupe? Želite li da učite o sebi?

Šta je to inspirativna grupa za profesionalni razvoj i podršku?

Ako želite da:

 • dobijete podršku u suočavanju sa svakodnevnim stručnim izazovima
 • kritički razmatrate svoje postupke iz različitih uglova
 • razvijate relacione kompetencije (kompetencije za građenje odnosa)
 • steknete konkretne, promenjive veštine i alatke koje će vam olakšati odnose sa decom i roditeljima
 • aktivno brinete o svom mentalnom zdravlju uprkos stresorima u radnom okruženju
 • budete deo zajednice odgovornih profesionalaca.

Onda je grupa “Ko brine o onima što brinu” prilika za vas!

Unutar grupe proces profesionalnog razvoja počinje uvidom u lično profesionalno iskustvo koje pojedinac može da iskaže na sigurnom mestu, pri čemu se uz podršku ostalih članova grupe može da se suoči sa emocijama i mogućim problemima koji su često sastavni deo svakodnevnog profesionalnog rada.

U tom kontekstu, učestvovanje u radu grupe članovima nudi rasterećenje, podršku, različite uvide u konkretne situacije, razmenu iskustva i znanja, razvoj novih veština, strategije nošenja sa neslaganjima i različitostima, unapređenje sopstvene brige o mentalnom zdravlju te jačanje profesionalnog identiteta.

Inspirativna grupa za profesionalni razvoj ne predstavlja procenu niti nadzor nad izvršavanjem profesionalnih obaveza, ali jedan od njenih ciljeva jeste osiguravanje kompetentnog i odgovornog rada u skladu s profesionalnim vrednostima, etikom struke i zakonima.

Vaspitači, učitelji, nastavnici i stručni saradnici susreću se jednom mesečno u grupi koja broji od šest do deset učesnika. Učesnici su se dobrovoljno opredelili za ove sastanke koji se održavaju van njihovog radnog vremena. Tok razgovora podeljen je na tri faze. Sastanci su organizovani u skladu sa dogovorenom strukturom. Na taj način, osiguravamo efikasno korišćenje vremena i održavamo visok kvalitet razgovora.

Na koji način su susreti organizovani? 

Susreti grupe odvijaće se jednom mesečno u trajanju od 2,5 sata. Predviđena je realizacija 10 susreta u jednom ciklusu. Termin odvijanja susreta dogovoriće članovi grupe sa voditeljem grupe Ivanom Muškinjom. Susreti će se odvijati u prostorijama Familylab Srbija, Bulevar Oslobođenja 55, Novi Sad.

Važno je sudelovati na svim susretima.

Voditelj grupe je Ivana Muškinja, voditeljica Familylab Srbija, specijalista psihosocijalnog pristupa u socijalnom radu i porodični psihoterapeut.

CENA

Cena jednog susreta iznosi 1800,00 din po osobi. Susret može da plati učesnik samostalno ili ustanova/organizacija u kojoj je zaposlen. Svi učesnici dobiće Familylabovu potvrdu o broju sati stručnog usavršavanja.

Podelite ove informacije sa zainteresovanim vaspitačima i nastavnicima.

Radujemo se Vašem sudelovanju i zajedničkom učenju!

Za dodatne informacije pišite nam na mejl: [email protected]

Moguće je zakazati individualan info susret ili skype razgovor.

Kada vaspitači, učitelji i nastavnici uče ili govore o svom profesonalnom razvoju uglavnom puno pričaju o deci i njihovim roditeljima. Oni, kao osobe, obično su izostavljeni. Čini se da važi nepisano pravilo da do god su odnosi između profesionalaca, dece i roditelji dobri i adekvatni, retko kad otvaramo temu dobrobiti odraslih u sistemu vaspitanja i obrazovanja. Međutim, kada se pojave konflikti, profesionalci prepoznaju da im nedostaje pomoć i podrška. Do njih tad ne stiže poruka da su važni (važno je to šta mislite, šta želite, kako se osećate), da su u redu, da je vaspitanje i obrazovanje proces, da postoje kolektivna spremnost i iskustvo u rešavanju problema sa kojim se oni u tom trenutku susreću.

• Kako ste?
• Kako vidite sebe i svoj posao?
• Kako se nosite sa svakodnevnim izazovima?
• Da li ste ikada osećali kao da između vas i deteta u vašoj grupi/razredu postoji neka prepreka koja vam otežava proces rada?
• Jeste li ikada mislili da niste dovoljno stručni, da ne znate dovoljno i da ne umete da se “izborite” sa nekom situacijom ili zahtevom?
• Da li se ikada u radu susreli sa izazovnim situacijama za koje ste imali potrebu da izdvojite dodatno vreme kako biste bolje razumeli što se tu zapravo događa?
• Na koje načine susreti sa decom dodiruju vaš unutrašnji svet?

Ova pitanja retko kad postavljamo i retko kad dobijamo odgovor na njih.

Rad u vrtićima, školama i drugim obrazovnim institucijama obogaćuje nas kao ljudska bića ali je izuzetno zahtevan. Danas se suočavamo s pedagoškim izazovom koji u prošlosti nije postojao: deca imaju drugačiji status u društvu, njihov odnos sa odraslima više ne karakteriše strah i strahopoštovanje prema autoritetu koji je uslovljen društvenom ulogom odraslih. Da bi se razvijala i napredovala, deci su potrebni odnosi s odraslima zasnovani na ravnopravnom dostojanstvu. Međutim, deca se često suočavaju s odraslima koji su odrastali u kulturi poslušnosti i koji, kao deca, najčešće nisu iskusili poštujuće odnose i ne mogu da se oslone na sopstvena iskustva koja bi im bila od pomoći u kontaktu s decom danas. Primarno obrazovanje profesionalce priperema ih za prenošenje nastavnih sadržaja, međutim interpersonalnim procesima koji oblikuju njihov svakodnevni profesionalni život ne posvećuje se pažnja. Profesionalci se susreću s nužnošću da se samostalno uče veštinama građenja odnosa.

Takođe, česte su promene i novine koje se sistemski nameću „od gore“ i profesionalcima se ostavlja malo prostora za njihovu razradu i razumevanje. U takvim odnosima motivacija profesionalaca je zasnovana na spoljnoj proceni, prisili i zahtevima, a ne na istinskom dijalogu i razumevanju stvarnih potreba. Profesionalci, danas sve češće prepoznaju da moraju da upoznaju i nauče kako da zastupaju sopstvene granice bez kršenja granica dece i adolescenata sa kojima rade. Prihvataju da je nužno da razvijaju konstruktivne odnose sa svojim ličnim i profesionalnim ograničenjima kako bi mogli da preuzmu odgovornost za sebe i sopstvene postupke.

Kontinuirani pritisak i stres ne ostaju bez posledica Ljudi na različite načine reaguju na uporno preopterećenje i nedostatak podrške. Neki od signala da vam je potrebna podrška mogu biti:

• Emocionalna iscrpljenost, zamor
• Smanjenje radne efikasnosti i uspeha na poslu zbog negativnog stava prema radu,
• Ravnodušnost i/ili negativan stav koji može da preraste u grubo, neosetljivo ili čak neprilagođeno ponašanje prema deci, roditeljima ili kolegama i/ili povlačenje od njih.
• Niska tolerancija na frustraciju
• Anksioznost, nervoza ili napetosti u telu
• Samooptuživanje, gubitak samopouzdanja i samopoštovanja,
• Tendencija da se traži krivac u drugima

Želite li da proširiti ugao gledanja na izazove sa kojima se susrećete u praksi? Želite li da unaprediti vaše profesionalne kompetencije? Želite da dobijete inspiraciju za nove pristupe? Želite li da učite o sebi?

ŠTA JE TO INSPIRATIVNA GRUPA ZA PROFESIONALNI RAZVOJ I PODRŠKU?
„Kompetenciju stičemo učeći iz vlastitog iskustva, prateći proces, bivajući fokusirani na odnos, na „kako”, a ne nužno na rezultat i na „zašto” (Pregrad, 2007).

Profesionalni razvoj koji uvažava prethodna znanja, iskustava, potrebe, ali i razume kontekst i okolnosti u kojima ljudi rade, pomaže jačanju profesionalnih kompetencija i daje učesnicima osećaj povezanosti, kompetentnosti, samopouzdanja i samosvesti. Prostor kreativnosti koji se pri tome otvara omogućava učesnicima da sopstveni rad prilagode deci sa kojima rade i njihovim potrebama, znanjima, različitostima i iskustvima. Tek razvijajući ličnu kompetentnost menjamo sebe i time utičemo da se i drugi promene.

Proces profesionalnog razvoja počinje uvidom u lično profesionalno iskustvo koje pojedinac može da iskaže na sigurnom mestu u grupi, pri čemu se uz podršku ostalih članova grupe može da se suoči sa emocijama i mogućim problemima koji su često sastavni deo svakodnevnog profesionalnog rada. U tom kontekstu, učestvovanje u radu grupe članovima nudi rasterećenje, podršku, različite uvide u konkretne situacije, razmenu iskustva i znanja, razvoj novih veština, strategije nošenja sa neslaganjima i različitostima, unapređenje sopstvene brige o mentalnom zdravlju te jačanje profesionalnog identiteta.

Inspirativna grupa za profesionalni razvoj ne predstavlja procenu niti nadzor nad izvršavanjem profesionalnih obaveza, ali jedan od njenih ciljeva jeste osiguravanje kompetentnog i odgovornog rada u skladu s profesionalnim vrednostima, etikom struke i zakonima. Njen rad se zasniva na spremnosti svakog pojedinca da otvoreno iznosi svoje nedoumice, razmišljanja i pitanja od interesa. U grupi se kreira i podržava otvorena klime u kojoj su različitosti dobrodošle. Međutim odlučujuća, je lična motivacija pojedinca.

Vaspitači, učitelji i nastavnici susreću se jednom mesečno (3 sata) u grupi koja broji od šest do osam učesnika. Učesnici su se dobrovoljno opredelili za ove sastanke koji se održavaju van njihovog radnog vremena. Tok razgovora podeljen je na tri faze. Sastanci su organizovani u skladu sa dogovorenom strukturom. Na taj način, osiguravamo efikasno korišćenje vremena i održavamo visok kvalitet razgovora.

Susreti će imati nekoliko delova:
1. uvodni deo (20min)
2. istraživanje specifične teme/ problema (70 min)
3. pauza (10min)
4. radioničarski rad na specifično zadatu temu od interesa za učesnike (60 min)
5. završni krug (10min)

Rad u grupi nas uči da svaki kontakt s klijentom, u ovom slučaju detetom, dodiruje naš unutrašnji svet, te da mi kao profesionalci, tek putem svesti i refleksije o unutrašnjim procesima, razvijamo svoju profesionalnost i sposobnost da sebe upotrebimo kao instrument u procesu rada.

KOME SU INSPIRATIVNI SUSRETI NAMENJENI?
Grupa je namenjena iskusnim i manje iskusnim vaspitačima, učiteljima i nastavnicima koji žele da:
• dobiju podršku u suočavanju sa svakodnevnim stručnim izazovima
• kritički da razmatraju svoje postupke iz različitih uglova
• razvijaju relacione kompetencije
• brinu o svom mentalnom zdravlju uprkos stresorima u radnom okruženju
• žele da budu deo zajednice odgovornih profesionalaca.
U grupu se može uključiti minimalno 6, a maksimalno 8 stručnjaka.

Svaki susret sam smatrala jako bitnim zato što sam se osećala rasterećeno, prihvaćeno i shvaćeno. Zato što je cela grupa na čelu sa Ivanom bila fenomenalna.

Ovo je novo iskustvo vezano za gradnju odnosa u privatnom životu i profesionalnim relacijama. Dobila sam svest o sebi, odgovornost prema sebi i svojim potrebama.

Mogla sam da iskažem sve ono za čim sam imala potrebu, a bila sam saslušana svaki put. Isto tako, svaki put kada sam čula priču neke druge osobe nešto sam naučila ili izvukla iz toga. Taj dvosmeran odnos mi je veoma važan i  potpuno me je kupio.

Grupa je brinula o pojedincima, prepoznala potrebe, namere i želje. Osećala sam se prihvaćenom takva kakva jesam.

Posložila sam ono što sam već znala. Naučila svašta novo. Imala prilike za rast. Izvežbala neobične vežbe koje su me duboko dirnule i ostavile jak utisak, a približile meni samoj.

Bilo mi je emotivno, katarzično i poučno. Vežbe su bile interesantne i pokrećujuće pa su budile ono pozitivno u meni.

Promenila sam svoj odnos prema sebi i prema drugima u pozitivnom smislu jer sam spoznala da svako ima svoje granice kojih treba biti svestan.

Postanite deo inspirativne grupe za profesionalni razvoj i podršku!

Preuzmite prijavnicu!