Savetovanje

“I odrasli i deca izgubili su poštovanje prema autoritetu koji se temelji na moći i polako, ali sigurno, koračamo u susret vremenu kada će dobijanje poštovanja i moć koju sebi možemo da dopustimo u privatnom i pedagoškom odnosu prema deci i mladima, zavisiti od toga kakve smo osobe.”

Jesper Jul

Svi oblici rada namenjeni su pre svega zaposlenima u vrtićima i školama ali i svim zainteresovanim profesionalcima koji u svom radu direktno ili indirektno dolaze u kontakt sa decom i porodicama.

Savetovanje

Veoma često profesionalci koji rade sa decom i porodicama naglašavaju potrebu za unapređivanje sopstvenih kompetencija za razvoj i očuvanje međuljudskih odnosa na svim nivoima, od odnosa sa decom i roditeljima do odnosa s kolegama. Individualno savetovanje u profesionalnom radu relativno je nov oblik profesionalnog razvoja ali se sve više prepoznaje ne samo kao nužnost za sve profesionalce koji neposredno rade sa decom i porodicama, već i kao jedan od ključnih načina razvoja organizacija u najširem smislu te reči.

Proces savetovanja često počinje uvidom u subjektivni doživljaj profesionalnog iskustva koje pojedinac ima priliku da iskaže u “sigurnoj sredini” pri čemu se uz našu podršku može suočiti s emocijama i mogućim problemima koji su često sastavni deo svakodnevnog profesionalnog rada i tragati za rešenjima.

Cilj profesionalnog savetovanja je izgradnja profesionalnog identiteta i delotvornije rešavanje problema, efikasnost i rast profesionalnih kompetencija (pogotovo kompetencija u odnosima) koje vode osiguravanju kvaliteta usluga.

Nudimo vam mogućnost organizovanja grupnog savetovanja.

Vrsta rada i trajanje:

Nudimo vam individualno profesionalno savetovanje i grupe podrške za profesionalce (do 10 učesnika).
Susreti u proseku traju 60 minuta.

Uključivanje profesionalaca u savetovanje obično sledi nakon obavljenog inicijalnog razgovora. Cilj inicijalnog razgovora je procena vaših potreba, identifikovanje teškoća, i naša ponuda podrške. Takođe, ovo je prilika da se upoznamo, proverimo da li odgovaramo jedni drugima za dalji rad i da li se pristup Familylab-a uklapa u vaše profesionalne vrednosti.

Učestalost susreta je 2 puta mesečno, a uobičajen broj susreta je od 2-8 susreta. Međutim, ukupan broj seansi i učestalost susreta zavise od zajedničke procene vaših potreba i problema. Savetovanje može da se realizuje i onlajn (Skype, Google Hangouts itd.)

Kako da zakažete termin?

Za više informacija i dogovor o terminu, javite se na broj telefona 065 200 3349 ili nam pišite na [email protected]

 Kome je namenjeno?

Zaposlenima u vrtićima i školama, ali i svim zainteresovanim profesionalcima koji u svom radu direktno ili indirektno dolaze u kontakt sa decom i porodicama.


Vrsta rada i trajanje?

Nudimo vam individualno profesionalno savetovanje i grupe podrške za profesionalce (do 10 učesnika).

Susreti u proseku traju 60 minuta.


Cena

Cena susreta: 3000,00 RSD

Kako da zakažete termin?

Za više informacija i dogovor o terminu, javite se na broj telefona 064/3654724 ili pošaljite poruku.
Pošaljite poruku