Savetovanje za profesionalce

Svi oblici rada namenjeni su pre svega zaposlenima u vrtićima i školama ali i svim zainteresovanim profesionalcima koji u svom radu direktno ili indirektno dolaze u kontakt sa decom i porodicama.

Cilj profesionalnog savetovanja je izgradnja profesionalnog identiteta i delotvornije rešavanje problema, efikasnost i rast profesionalnih kompetencija (pogotovo kompetencija u odnosima) koje vode osiguravanju kvaliteta usluga.

Veoma često profesionalci koji rade sa decom i porodicama naglašavaju potrebu za unapređivanje sopstvenih kompetencija za razvoj i očuvanje međuljudskih odnosa na svim nivoima, od odnosa sa decom i roditeljima do odnosa s kolegama. Individualno savetovanje u profesionalnom radu relativno je nov oblik profesionalnog razvoja ali se sve više prepoznaje ne samo kao nužnost za sve profesionalce koji neposredno rade sa decom i porodicama, već i kao jedan od ključnih načina razvoja organizacija u najširem smislu te reči.

Proces savetovanja često počinje uvidom u subjektivni doživljaj profesionalnog iskustva koje pojedinac ima priliku da iskaže u “sigurnoj sredini” pri čemu se uz našu podršku može suočiti s emocijama i mogućim problemima koji su često sastavni deo svakodnevnog profesionalnog rada i tragati za rešenjima.

Vrsta rada i trajanje:

Nudimo vam individualno profesionalno savetovanje i grupe podrške za profesionalce (do 10 učesnika).

Susreti u proseku traju 60 minuta.

Ukupan broj i učestalost susreta zavise od zajedničke procene vaših potreba i problema. Savetovanje može da se realizuje i onlajn.

Savetovanje

Za profesionalce
  • Dva susreta mesečno
  • Dva do osam ukupno
  • Mogućnost online susreta
  • Mogućnost grupnog savetovanja