Novak Stanišić

Diplomirao i masterirao na odseku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Aktivan član Pedagoškog društva Srbije i validirani asistent u programima omladinskog rada od strane Nacionalne asocijacije praktičara i praktičarki omladinskog rada (NAPOR). Trenutno angažovan u OŠ “Petefi Šandor” kao personalni asistent. Autor većeg broja radionica i treninga za decu i mlade iz oblasti metodike radioničarskog rada sa decom/mladima, time managementa,profesionalne orijentacije i karijernog savetovanja, komunikacije,ljudskih prava, bezbednosti na internetu, vršnjačkog nasilja, rodne ravnopravnosti i ravnopravnosti polova. Takođe aktivan član Infopolis omladinskog info centra.