Ranka Sarenac

Ranka Šarenac

Psiholog i trener po obrazovanju i opredeljenju u trenutnoj ulozi savetnika u međunarodnoj školi u Luksemburgu strastveni sam zastupnik dečijih prava i neumorni organizator radionica za roditelje i nastavnike na temu vaspitanja saosećanjem. Imala sam sreću da živim u zemlji u kojoj se vrednosti nenasilne komunikacije i uvažavanja dečije kompetencije podrazumevaju. Odlaskom iz Švedske izgubili smo širi društveni okvir koji je u skladu sa našim vrednostima, ali su one ostale da žive u nama. U želji da se i  kod nas deci vrati ono što im je oduvek pripadalo – ljudsko dostojanstvo – osnovala sam Centar za uzajamnog vaspitanje vaspitanje “VidiMe

Sedište centra je upravo tamo gde se nalazi i ogledalo moje duše, u Bokokotorskom zalivu na jugu Crne Gore. Iako se ceo svoj život dodatno usavršavam moji najbolji vodiči na putu ličnog odrastanja i pronalaženja bolje verzije sebe jesu neodoljivi malci Marko i Lara.